محصولات

دستی شیشه میز برش

دستی شیشه میز برش


مشخصات
• پردازش حجم فایل : 3210 x 2550 میلی متر
• عرض : 3050 میلی متر
• طول : 4000mm
• ارتفاع : 1200 mm
• وزن : 850 کیلوگرم است.
• فشار هوا : 6 بار
• مصرف هوا : 14lt/min

دستی شیشه میز برش

ویژگی های ماشین
• سیستم پنوماتیک 85 D. محل عبور
• آسان به حرکت شیشه ای با کیسه هوا
• آسان جدایی از برش شیشه با میله شکن
• دستی شیشه ای نصب و راه اندازی نقل قول
• در برابر خوردگی پوشش پودر
• سیستم برق مناسب برای شرایط اروپا