محصولات

فریزر و ماشین آلات

فریزر و ماشین آلات


فریزر و ماشین آلات

ویژگی های ماشین
• به راحتی قابل تنظیم درجه حرارت کار
• دمای پایین کنترل جلوگیری از انجماد مخلوط با
• داخل کابین برای رسیدن به دمای عملیاتی
• الکترواستاتیک رنگ پودری در برابر خوردگی
• سیستم برق مناسب برای شرایط اروپا